Ondertussen ligt de 2de laag chape er en is deze aan het drogen. Binnen een 2 tal weken beginnen we dan met het plaatsen van de vloeren.